Zadzwoń+48 52 387 32 35
Interaktywne spotkania z paleontologią

Tematyka zajęć edukacyjnych dostępnych w JuraParku Solec w ramach oferty "Aktywna edukacja" obejmuje treści zawarte w podstawie programowej (zarówno wychowania przedszkolnego jak i kształcenia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) stanowiąc zarazem ich poszerzenie.


Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych nowoczesnych salach multimedialnych lub na terenie muzeum z wykorzystaniem różnych środków i pomocy dydaktycznych. Sale wyposażone są w rzutnik multimedialny HD, duży ekran kinowy, nagłośnienie, fotele z pulpitami do pisania.

 

Tematy spotkań:

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

„W poszukiwaniu śladów życia na Ziemi”

Uczestnicy:

– zrozumieją na czym polega życie,
– dowiedzą się czym są skamieniałości i jak powstają,
– zapoznają się z elementami geologicznej skali czasu,
– uświadomią sobie na czym polega praca tropiciela śladów życia,
– będą umieli wymienić nazwy znanych organizmów kopalnych.


„Smoki a paleontologia”

Uczestnicy:

– poznają legendy o smokach i odpowiedzą na pytanie, skąd się one wzięły,
– odkryją, czy istniały naprawdę,
– dowiedzą się, co o smokach mówi nauka.


 

 SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6

„Dzieje życia na naszej planecie”

Uczestnicy:

– zdobywają podstawowe wiadomości o typach skamieniałości,
– zapoznają się z geologiczną skalą czasu,
– zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej,
– uświadomią sobie kłopoty z badaniem początków życia na Ziemi,
– poznają przełomowe okresy w dziejach życia i najbardziej charakterystyczne grupy organizmów.

„W bursztynowym lesie”

Uczestnicy:

– zapoznają się z pojęciem żywicy, inkluzji, bursztynu,
– będą umieli wskazać charakterystyczne cechy bursztynu bałtyckiego,
– poznają procesy powstawania bursztynu bałtyckiego,
– zrozumieją powody zwiększonego żywicowania drzew,
– nauczą się rozpoznawać różne rodzaje inkluzji.


SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

„Żyjące skamieniałości”

Uczestnicy:

– zrozumieją pojęcie żywej skamieniałości, endemitu i reliktu,
– poznają przykłady żywych skamieniałości zarówno ze świata roślin jak i zwierząt,
– dowiedzą się w jaki sposób ryby wyszły na ląd.

„O pochodzeniu człowieka”

Uczestnicy:

– poznają różne teorie związane z pochodzeniem naszego gatunku,
– zaznajomią się z pojęciami: ewolucja, hominizacja/hominidy, paleoantropologia, antropogeneza, antropologia,
– poznają przebieg ewolucji hominidów, jej chronologię oraz problemy związane z ustaleniem przebiegu ewolucji,
– poznają głównych przedstawicieli rodzajów i gatunków człowiekowatych.


 

EDUKACJA EKOLOGICZNA * (nowość – dostępna od maja 2016 roku)

Skierowana do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży.
Jej zadaniem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie odpowiednich postaw. Zainteresowani obcując z przyrodą w naszym parku poznają jej znaczenie w przeszłości, za czasów dinozaurów, jak i dzisiaj. Na własne oczy przekonują się jak silny jest nasz związek z przyrodą, oraz w jaki sposób oddziałujemy wzajemnie na siebie.

 


 

 

Ważne informacje:

– w zajęciach może uczestniczyć grupa słuchaczy licząca maksymalnie 45 osób,
– spotkanie trwa ok. 45 minut,
– grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu zajęć i podanie wybranego tematu.