Zadzwoń+48 52 387 32 35
Konferencja naukowa “Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja”

Konferencja skierowana jest głównie do młodych badaczy, firm i instytucji zajmujących się geoturystyką, ale także popularyzacją nauk przyrodniczych. W czasie konferencji pragniemy poruszyć kwestie znaczenia współczesnego muzealnictwa w podejmowaniu interdyscyplinarnych badań nad przeszłością krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Problem krajobrazu kulturowego pragnęlibyśmy przybliżyć w kontekście uwarunkowań ekologicznych. Konferencja stanowić ma także refleksję nad postępem badań paleontologicznych i paleośrodowiskowych na ziemiach polskich na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak i rozwoju muzealnictwa w tym czasie. Organizatorem konferencji jest Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w Solcu Kujawskim, działające przy JuraParku Solec. Konferencja będzie miała miejsce dnia 29 kwietnia br. Na terenie JuraParku Solec. Wydarzenie to stanowić będzie jednocześnie część obchodów jubileuszu 10-lecia Muzeum. Po konferencji przewidujemy opublikowanie wybranych tekstów na łamach Przeglądu Geologicznego.

W trakcie konferencji pragniemy poruszyć kwestie:
• Roli muzeów w aktywizacji lokalnych społeczności,
• Sposobu popularyzacji nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży,
• Przyszłości muzeów paleontologicznych, geologicznych i archeologicznych w Polsce,
• Współpracy instytucji naukowych, muzeów, samorządów i prywatnych przedsiębiorstw w prowadzeniu badań i popularyzacji ich wyników,
• Osiągnięć polskiego muzealnictwa ostatniej dekady,
• Edukacji ekologicznej w placówkach muzealnych,
• Interdyscyplinarności badań nad dawnym środowiskiem przyrodniczym, zarówno w ujęciu geologicznym, jak i historycznym.

Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 50 zł. Dla uczestników sesji posterowej zaś 30 zł. Opłata pobierana będzie przy punkcie rejestracji uczestników konferencji.

W przypadku uczestnictwa w sesji posterowej Organizator nie pokrywa kosztów wydruku plakatu. Termin przyjmowania zgłoszeń (w obu przypadkach) mija 10 kwietnia 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj:
– prelegenci

– uczestnicy sesji posterowej

W przypadku przesłania większej ilości propozycji referatów i posterów, niż przewidziano w planie konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania części z nadesłanych zgłoszeń.