Pies mile widziany

Wycieczka z pupilem? Na terenie naszego JuraParku psy są mile widziane!

Prosimy Was jednak o zachowanie kilku zasad:

1.  Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt i mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.

2. Opiekunowie psów są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren Parku.

4. Na teren Parku psy należy wprowadzać na smyczy, a duże psy dodatkowo w kagańcach.

5. Psów nie wprowadza się do Restauracji, Muzeum i Kina Emocji 5D i na plac zabaw.

6. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez psy.