Interaktywne spotkania z paleontologią

TEMATYKA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DOSTĘPNYCH W JURAPARKU SOLEC W RAMACH OFERTY „AKTYWNA EDUKACJA” OBEJMUJE TREŚCI ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ (ZARÓWNO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO JAK I KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH) STANOWIĄC ZARAZEM ICH POSZERZENIE.

Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych nowoczesnych salach multimedialnych lub na terenie muzeum z wykorzystaniem różnych środków i pomocy dydaktycznych. Sale wyposażone są w rzutnik multimedialny HD, duży ekran kinowy, nagłośnienie, fotele z pulpitami do pisania.

NAPISZ DO NAS

Odeślemy Ci przykładowy program pobytu wraz z wyceną.

Tematy spotkań:

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

„Smoki a paleontologia”

Uczestnicy:
– poznają legendy o smokach i odpowiedzą na pytanie, skąd się one wzięły,
– odkryją, czy istniały naprawdę,
– dowiedzą się, co o smokach mówi nauka.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA oraz klasy IV – V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„W bursztynowym lesie”

Uczestnicy:
– zapoznają się z pojęciem żywicy, inkluzji, bursztynu,
– będą umieli wskazać charakterystyczne cechy bursztynu bałtyckiego,
– poznają procesy powstawania bursztynu bałtyckiego,
– zrozumieją powody zwiększonego żywicowania drzew,
– nauczą się rozpoznawać różne rodzaje inkluzji.

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV – VIII oraz SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

„Żyjące skamieniałości”

Uczestnicy:
– zrozumieją pojęcie żywej skamieniałości, endemitu i reliktu,
– poznają przykłady żywych skamieniałości zarówno ze świata roślin jak i zwierząt,
– dowiedzą się w jaki sposób ryby wyszły na ląd.

 

„O pochodzeniu człowieka”

Uczestnicy:
– poznają różne teorie związane z pochodzeniem naszego gatunku,
– zaznajomią się z pojęciami: ewolucja, hominizacja/hominidy, paleoantropologia, antropogeneza, antropologia,
– poznają przebieg ewolucji hominidów, jej chronologię oraz problemy związane z ustaleniem przebiegu ewolucji,
– poznają głównych przedstawicieli rodzajów i gatunków człowiekowatych.

 

„Tajemnice i ciekawostki z życia roślin”

Uczestnicy:
– prześledzą rozwój życia roślin,
– zapoznają się ze zjawiskiem fotosyntezy,
– zrozumieją rolę roślin w funkcjonowaniu świata zwierzęcego,
– odkryją różnorodne gatunki roślin.

 

„Skąd się wzięły głazy na Kujawach?” (grupa może liczyć do 25 osób)

Uczestnicy:
– zaznajomią się z pojęciami: geologia, cykl skalny, lądolód, eratyk,
– dowiedzą się jak powstają skały,
– poznają podstawowe rodzaje skał i ich budowę wewnętrzną,
– zapoznają się z historią geologiczną Kujaw.

 

Ważne informacje:
– w zajęciach może uczestniczyć grupa słuchaczy licząca maksymalnie 45 osób,
– spotkanie trwa ok. 45 minut,
– grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu zajęć i podanie wybranego tematu.