Regulamin JuraPark Solec

Przed wejściem do JuraParku każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu i wejście  na teren Parku jest równoznaczny z jego zaakceptowaniem.

Informacje ogólne

 1. Podstawą wejścia na teren Parku jest posiadanie ważnego biletu wstępu w formie opaski z logiem JuraParku.
  Bilet upoważnia do zwiedzania ścieżki dydaktycznej z dinozaurami, Muzeum Ziemi, skorzystania z seansu w Kinie 5D oraz ze wszystkich urządzeń Placu Zabaw i Parku Rozrywki bez limitu (za wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monety).
 1. Opaski wydawane przy zakupie biletów muszą być zapięte na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane. Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia.
 1. Dzieciom do ukończenia 3 roku życia opasek nie wydaje się. Korzystają z przeznaczonych dla nich atrakcji wraz z opiekunem.
 2. Opaski są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami pracy Parku.
 3. Dostępność atrakcji na terenie JuraParku uzależniona jest od warunków atmosferycznych.
 4. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody lub nagłej awarii technicznej.
 5. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.
 6. Z atrakcji można korzystać tylko w dniu zakupu opaski.
 7. Aby wielokrotnie korzystać z danej atrakcji, każdorazowo należy ustawić się w kolejce oczekujących.

Przepisy porządkowe

 1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
 2. Wszystkie parkingi JuraParku są bezpłatne.
 3. Ze względu na wzmożony ruchy turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren JuraParku przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie JuraParku z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 7. Wejście z psem możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Informacji Turystycznej (Kasa Główna). Niezbędnym warunkiem jest posiadanie akcesoriów sprzątających, smyczy i/lub kagańca.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Placu Zabaw i w Parku Rozrywki odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
 9. Na Placu Zabaw i w Parku Rozrywki obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na górne elementy konstrukcji.
 10. Z urządzeń umieszczonych na Placu Zabaw i w Parku Rozrywki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych znajdujących się na terenie obiektu.
 12. JuraPark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.
 13. Zabrania się wprowadzania rowerów na teren Parku. Pozostawienie roweru dozwolone jest tylko we wskazanym miejscu.

Zasady zwiedzania

 1. JuraPark należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych trasach.
 2. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenie i dotykania eksponatów.
 3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie Parku mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 4. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku powinny zgłosić się do kasy JuraParku bądź punktu przewodnickiego.

 

Regulamin zwiedzania z pupilem

Na terenie naszego JuraParku psy są mile widziane! Prosimy jednak o zachowanie kilku zasad:

1.  Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt i mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.

2. Opiekunowie psów są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren Parku.

4. Na teren Parku psy należy wprowadzać na smyczy, a duże psy dodatkowo w kagańcach.

5. Psów nie wprowadza się do Restauracji, Muzeum, Kina Emocji 5D i na plac zabaw.

6. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez psy.