Zadzwoń+48 52 387 32 35
Regulamin

Zapoznaj się, jeśli chcesz wiedzieć wszystko w najdrobniejszych szczegółach!

Regulamin JuraParku Solec
Przed wejściem do JuraParku każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 
Informacje ogólne
1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji JuraParku Solec jest posiadanie ważnego biletu wstępu, opaski lub karty wstępu (sezonowa, voucher)*.
2. Bilety i opaski można nabyć w kasie JuraParku.
3. Zakupiony bilet i opaskę należy zachować do kontroli.
4. Opaski wydawane przy zakupie biletów pakietowych muszą być zapięte na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane.
Uwaga! Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia.
5. Bilety kompleksowe (opaski) są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami pracy parku.
6. Bilety i opaski są jednoosobowe.
7. Dostępność atrakcji na terenie JuraParku Solec jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
8. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody lub nagłej awarii technicznej.
9. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.
10. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.
11. Nabywając bilet wstępu do JuraParku Solec akceptują Państwo zasady funkcjonowania naszego obiektu oraz niniejszy regulamin.
12. Przebywając na terenie JuraParku Solec wyrażają Państwo zgodę na publikację swojego wizerunku w formie zdjęcia zbiorowego, elementu większej całości. Fotografie takie mogą być przez nas wykorzystane zarówno do celów wewnętrznych jak i promocyjnych, np. w mediach społecznościowych. 
 
* Karty wstępu oraz sezonowe:
– kartą wstępu lub kartą sezonową na wyznaczone atrakcje JuraParku Solec może posługiwać się tylko i wyłącznie jej właściciel, którego imię i nazwisko widnieje na awersie karty,
– posiadacz karty ma prawo okazywać się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej innym osobom,
– posiadacz karty korzystając z oferowanych atrakcji ma obowiązek każdorazowego okazania karty wstępu,
– pracownicy JuraParku Solec mają prawo prosić posiadacza karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pod rygorem odmowy wstępu na teren obiektu,
 
Przepisy porządkowe
 
1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
2. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
3. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4 . Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ścieżce edukacyjnej.
5 . Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
6 . Zabrania się wnoszenia do JuraParku przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
7. Zabrania się wprowadzania rowerów na teren parku.
8. JuraPark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.
9. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych znajdujących się na terenie obiektu.
10. Zabrania się wjazdu oraz poruszania na terenie parku rowerami, hulajnogami oraz na rolkach i deskorolkach.
11. Na terenie JuraParku Solec obowiązuje bezwzględna segregacja śmieci. Wspólnie zadbajmy o dobro naszej planety.
 
Zasady zwiedzania JuraParku Solec
 
1. JuraPark należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych trasach.
2. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia i dotykania eksponatów (poza miejscami do tego wyznaczonymi).
3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie JuraParku mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
4. Trasa JuraPark dostosowana jest do indywidualnego zwiedzania.
5. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku powinny zgłosić się do kasy JuraParku bądź punktu przewodnickiego.